Úspory na bazénu

Graf tepelné ztráty venkovniho bazenuGraf tepelne ztraty interieroveho bazenuJak je z grafů zřejmé, největší ztráty tepelné energie jsou v důsledku odpařování vody. Množství odpařené vody je závislé na teplotě vody v bazénu, vlhkosti vzduchu a rychlosti větru nad bazénem. Čím vyšší je teplota vody, rychlost větru a nižší vlhkost vzduchu, tím je množství odpařené vody vyšší. K vysokému odpařování vody a tím i ke ztrátě tepla, nedochází pouze u nezastřešených bazénů, ale také u bazénu zastřešených. Vzduch pod zastřešením je nutno větrat, aby se snížila teplota vzduchu, která při plném slunečním svitu dosahuje až 80 °C.

K zamezení chladnutí ohřáté vody a to u zastřešeného i nezastřešeného bazénu, je vhodné použít lamely pro zakrytí hladiny vody. Použitím lamelového zakrytí bylo prokázáno snížení nákladů na provoz u venkovních bazénů o 80 %, a u krytých bazénů o 60 %. Zakrytí hladiny totiž významně přispívá k minimalizaci odpařování vody a tím ke snižování teploty a nutnosti dopouštět novou vodu. U interiérových bazénu je velkou výhodou při zakrytí hladiny možnost minimalizovat chod vzduchotechniky a vytápění bazénové haly.

Online kalkulaci ceny bazénových rolet můžete provést v rubrice okamžitá kalkulace.

Jak uspořit při provozu bazénu

Nedílnou součástí zvyšování standardů hotelových provozů je budování bazénů a wellness zařízení. S tím však ruku v ruce přichází otázka zvyšování provozních nákladů. Každý hoteliér tak zvažuje, jak tuto náročnost snížit a zároveň zvýšit efektivitu provozu.

Jednou z variant, jak je možné dosáhnout vskutku vysokých energetických úspor, je zakrytí vodních hladin provozovaných bazénů či whirlpoolů kvalitní bazénovou roletou, která při použití u interiérových bazénů redukuje odpařování zahřáté a chemicky ošetřené vody do prostoru bazénové haly. Tím je celý interiér chráněn proti nadměrné vlhkosti a následným korozím zařízení a stavebních konstrukcí. Nesporným efektem je také prodloužení životnosti celé stavby a jejího interiéru.

MINIMÁLNÍ ODPAR VODNÍ HLADINY

bazénová roleta úspora na bazénuPři použití rolety dochází k rapidnímu poklesu potřeby odvlhčování prostoru a následného ohřívání na požadovanou provozní teplotu, která je ve wellness provozech daleko vyšší než v obytném prostoru. Při odborném propojení zakrývacího zařízení s měřicí a regulační technikou vytápění je možno teplotu v exponovaných prostorách po dobu, kdy jsou bazény zakryty, snížit až o 8 °C, čímž dosáhnete dalších úspor zejména v zimních obdobích.Díky optimální tepelné polarizaci jsou minimalizovány energetické ztráty odparem z vodní hladiny. Průměrná hladinová ztráta odparem u nezakrytého bazénu činí 150-200 Wm2/hodinu. Při použití bazénové rolety je tato ztráta redukována na 5-10 Wm2/hodinu. Co to znamená pro úsporu energie, je snadné zjistit ve chvíli, kdy do těchto parametrů dosadíte rozměr bazénu a ceny energií. Předpokládané skutečné využití bazénu je 6 až 8 hodin denně. To znamená, že až 16 hodin může být bazén zakryt s minimální spotřebou energie. Bazén je samozřejmě možné zakrýt i přes den, pokud není vytížen. Odkrytí lamelového krytu po použití bazénu zabere 2-3 minuty. Pohon zpravidla zajišťuje nízkonapěťový elektromotor s tichým chodem.

BEZPEČNÝ A ODOLNÝ SYSTÉM

U exteriérových bazénů je navíc nespornou výhodou prodloužení koupací sezony na jaře a na podzim bez rapidního nárůstu nákladů na ohřev a údržbu. Takový bazén je možné provozovat i celoročně v případě kombinace zakrytí hladiny roletou a obloukového zastřešení. Systém zakrývání hladiny je jedinečný především komplexním řešením, jak z hlediska ekologie, ekonomie provozu, tak splněním náročných podmínek na bezpečnost a uspokojení nejnáročnějších požadavků na design. Vzájemné                  propojení funkčnosti a designu byl nejdůležitější cíl vývoje tohoto systému. Také byl brán velký zřetel na životnost a dlouhodobou odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům.